S láskou rozehraji prastaré frekvence vaší duše i ducha neb tančím s neviditelnými energiemi a sdílím srdcem.

Jak nově vnímám svět díky otevření zázračných schopností

Zažívám v kontaktu s jakýmkoli vědomím hluboký citový prožitek, kdy rozeznávám detailně niterný hlas duše, který není slyšet pro ostatní. Je to jako neslyšitelná frekvence pro lidské ucho a neviditelná frekvence pro lidský zrak, ale já jí slyším a vnímám v těle na úrovni jemnohmotné energie a vidím jí duchovním zrakem. Projevuje se různými tělesnými vjemy jako mravenčení, jemné brnění, jemný nebo větší náraz energie, povznesení pocitu nebo jeho pokles, spirituální orgasmus v různých částech těla, tlukot energie ve tkáni, prožívání směru a rychlosti energetických toků ve spojení s myšlenkami, které přicházejí do mysli. Vnímám výšku, hloubku a šířku energií okolo sebe v časoprostoru i v předmětech a tělech. Je to kouzelná pohádková komunikace mojí duše s jinou duší uvnitř tkání a předmětů.

„V nitru každé bytosti i místa je neviditelná nit, se kterou se provazuji při našem setkání, a mohou mi být následně odtajněny unikátní a nenahraditelné, láskyplné frekvence jejich duše i ducha.“

Jmenuji se Kateřina Česká. A kdo jsem? 

Člověk hluboce

spirituálně-zemité povahy 

Osudový (karmický) transformátor

a astrální průvodkyně 

Advokátka sebevyjádření  

a čistoty jazyka

Lektorka

 tance duše a ducha 

Anestezioložka

bolestí ducha i duše

Developerka Vašeho posvátného

životního poslání

Mentorka

životní energie

Korektorka Vašeho tělesného

obleku na ducha

Krotitelka emocí 

a iniciátorka extatických prožitků

Učitelka telepatie

„Mým přáním a záměrem je propojit všechny bytosti ve vesmíru

čistým jazykem života v lásce, dobru, pokoji a rovnováze na všech úrovních.

Nechť je tělo našeho  Boha svaté, neboť i my všichni jsme svatí. “

 

Pokud se zde níže najdete,

pak mě můžete písemně oslovit svým příběhem.

Pokud Váš duch v etheru a Vaše duše v těle hledají cestu k sobě, 

neb si zatím nerozuměli a chtějí to změnit, propojuji je na pěti úrovních, 

Najdete tak postupně odpovědi na všechny svoje otázky.


Osoby, se kterými se energeticky sladím, oslovím sama po pečlivém prohlédnutí jejich sebevyjádření

v písemném projevu a pocitovém zážitku energií jejich fotografií.

„Nemoci těla i ducha jsou odrazem naší

 vnitřní a vnější spolupráce a harmonie dimenzí.

 

 Jsou vyjádřením míry naší osobní rovnováhy duše v těle a ducha v etheru."

„Byť jen jediné slovo navíc vyslané správným směrem se správným záměrem mění náš osobní svět k lepšímu.“

Učíme se i z bolestí, konfliktů, ztrát a neúspěchu. Nicméně pokud jich už člověk má dost, může pro změnu zkusit růst bezbolestně a stále směrem, který si sám vybral. Nenechat se zmítat okolnostmi je nepochybně přáním každé svobodomyslné duše.


Pokud milujete své tělo, zkuste ho proměnit na energetické perpetum mobile na lásku. Naučte se učit se z každé události ve vašem životě tím, že zbystříte vaši pozornost na vše, co se děje kolem vás. Učte se každým nádechem, každým pohledem i každým dotykem. Žijte teď a tady v každém přítomném okamžiku.

 

„Tvořte si svůj život nejprve ve své mysli v představě, potom na papíře, slaďte jej 

s nejvyšším božským záměrem a potom ho žijte. 

Pokud byste to dělali pouze obráceně, váš život by skončil na jednom papíře a v lepším případě na chvilku ve vzpomínkách někoho jiného.


Duch i duše se sice recyklují a vrací zpět, nicméně proč pokusy opakovat, když můžeme pokojně a bezpečně tvořit svůj svět už nyní v tomto těle.“


Už se nemůžete dočkat, že vše nepříjemné ve svém životě jednou provždy změníte?

 

NAPIŠTE MI SVŮJ PŘÍBĚH A PROČ SI SE MNOU CHCETE POPOVÍDAT.Jak probíhá setkání se mnou

Setkání 1: 

Osobní setkání v délce asi 3 hodiny,

dle domluvy u mě doma v Hradišti na Písku

 

Setkání 2: 

Rozbor vašeho písemného projevu

(doba rozboru obnáší cca 1 hodinu při textu velikosti A4)

 

Další setkání:

To je ve hvězdách.

Toto je moje cesta, pravda a život.